Hanne Aukrust Waagen

Hanne studerer rettsvitenskap i Oslo og er tilknyttet vårt team som arbeider med erstatningskrav etter flyforsinkelser. 

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 00 88 88
E-post: haw@indem.no