Odpowiedzialność rzeczoznawcy i meglera

Nasi prawnicy do spraw nieruchomości pomagają we wszelkiego rodzaju roszczeniach i sporach dotyczących zleceń rzeczoznawcy lub meglera.

Sprzedając używane domy, zwykle używa się kilku pomocników do sprzedaży, w tym rzeczoznawcy i meglera. Jeśli którykolwiek z tych pomocników popełni błąd podczas wykonywania swoich obowiazków zawodowych, oni sami mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za konsekwencje tego błędu.

 

Sprzedający odpowiada za błędy popełnione przez meglera i rzeczoznawcę

 

W stosunkach między kupującym a sprzedającym zwykle to sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za ewentualne braki lub błędy. Oznacza to, że kupujący może żądać od sprzedającego obniżenia ceny i odszkodowania, nawet jeśli błąd był popełniony przez pośrednika, brokera lub rzeczoznawcę. Jednak kupujący może również zdecydować się na swojego roszczenia bezpośrednio do rzeczoznawcy i pośrednika. Sprzedający może również zwrócić się przeciwko rzeczoznawcy i pośrednika o pokrycie kosztów związanych z błędem, jeśli kupujący zgłosił roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Nasi prawnicy do spraw nieruchomości posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw, w których pojawia się kwestia odpowiedzialności pośrednika lub rzeczoznawcy majątkowego.