Prawo ubezpieczeń społecznych i zdrowia (trygde-og helserett)

Jako członek ubezpieczenia społecznego w Folketrygden masz wiele praw. Folketrygden daje korzyści finansowe m.in. w przypadku choroby, niepełnosprawności, leczenia, potrzeby pomocy, choroby dzieci i bliskich krewnych.

Pomożemy Ci odwołać się od odmowy NAV

 

Możemy Ci pomóc, jeśli Twój wniosek został odrzucony, między innymi;

 • Zasiłek chorobowy
 • Renta inwalidzka
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Dodatek dla młodych niepełnosprawnych
 • Zasiłek specjalny w przypadku wypadku przy pracy
 • Zasiłek przejściowy (overgangsstønad)
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Dagpenger
 • Osobisty asystent dla osób niepełnosprawnych (BPA)
 • Hjelpestønad
 • Środki poprawiające sprawność funkcjonalną
 • Zasiłek podstawowy
 • Dodatek na samochód i pokrycie wydatków na specjalne wyposażenie samochodu

Pomagamy również w odwołaniu się od roszczeń o spłatę błędnie wypłaconych świadczeń.

 

Jak złożyć skargę na decyzję NAV

 

Jeśli otrzymasz decyzję z NAV, która Twoim zdaniem jest nieprawidłowa, masz prawo do odwołania. Możesz złożyć skargę sam, skorzystać z pomocy prawnika lub upoważnić inną osobę do złożenia skargi w Twoim imieniu. Zalecamy skontaktowanie się z prawnikiem na wczesnym etapie procesu. Są ważne terminy do dotrzymania, a my pomagamy zobaczyć pełny obraz, uzyskać dokumentację i wyjaśnić prawne aspekty reklamacji.

Skarga na decyzję NAV może być trudnym i skomplikowanym procesem. Zwłaszcza jeśli jesteś już w trudnej sytuacji życiowej.

Termin odwołania jest podany w otrzymanej decyzji. Termin odwołania wynosi zwykle 3 lub 6 tygodni od momentu otrzymania pisma.

Kiedy złożysz skargę, NAV ponownie oceni Twoją sprawę. Jeśli się nie powiedzie, odwołanie zostanie wysłane do organu odwoławczego NAV (NAV Klageinstans). Jeśli ponownie otrzymasz odmowę, możesz, z kilkoma wyjątkami, odwołać się od tej odmowy do Sądu Ubezpieczeń Społecznych (Trygderetten). Organ odwoławczy ponownie rozpatrzy Twoją sprawę, a jeśli decyzja nie zostanie uchylona, ​​odwołanie zostanie przesłane do Trygderetten.

 

Koszty pomocy prawnej

 

Jeśli wygrasz apelację, zwykle zostaną Ci przyznane koszty sprawy. Wtedy to NAV musi pokryć wydatki.

Jeżeli spełnisz warunki do bezpłatnej pomocy prawnej, będziesz mieć prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w związku z odwołaniem lub skargą. Limit bezpłatnej pomocy prawnej zmienia się z roku na rok i jest zależny od poziomu dochodów i stanu majątkowego.

Pomagamy Ci w trudnej sytuacji życiowej

 

W sprawach związanych z prawem ubezpieczeń społecznych i zdrowia często w grę wchodzi wiele emocji. Wiemy, że nasi klienci często postrzegają sytuację jako trudną i możemy być graczem wspierającym w tej fazie.

W tak delikatnych przypadkach klientowi może być trudno zobaczyć cały obraz. Jako prawnik pomożemy Ci uzyskać właściwe fakty, znaleźć właściwe prawo i pomóc w uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji. Większość ludzi, których spotykamy, przeżywa trudne chwile, a my możemy być wsparciem i siłą napędową w tym procesie.

 

Uzyskaj świadczenia, do których masz prawo

 

Zalecamy skontaktowanie się z prawnikiem natychmiast po otrzymaniu odmowy, od której chcesz się odwołać.

Pomagamy klientom na terenie całego kraju w związku ze sprawami NAV i odmową składania wniosków na podstawie przepisów dotyczących zdrowia i opieki.

MEDARBEIDERE

Izabela Nedzi

Advokatfullmektig