Umowa majątkowa małżeńska i umowa podziału majątku w konkubinacie

Chociaż to, co stanie się w przypadku zakończenia związku, jest prawdopodobnie ostatnią rzeczą, o której myślisz, gdy jesteś świeżo po ślubie lub właśnie wprowadziłeś się do nowego partnera, to dobrym pomysłem jest przemyślenie tego z wyprzedzeniem. Umowa majątkowa małżeńska oraz umowa podziału majątku w konkubinacie są w tej sytuacji zalecane.

 

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza)

 

Jeśli chcesz podziału innego niż, ten który zakłada prawo w przypadku rozwodu lub śmierci, powinieneś napisać umowę przedślubną.

Główną zasadą ekteskapsloven w przypadku zerwania związku małżeńskiego lub śmierci jest to, że łączny majątek małżonków musi być podzielony równo po dokonaniu potrąceń z tytułu długów. Istnieją jednak pewne wyjątki od głównej zasady prawa dotyczącej równego podziału, z których najważniejszy nazywa się podziałem nierównym (skjevdeling). Zasada nierównego podziału stanowi, że wartość majątku, którą można wyraźnie wykazać, ze pochodziła z funduszy, które współmałżonek posiadał w chwili zawarcia małżeństwa lub które małżonek otrzymał później w spadku lub w prezencie od kogoś innego niż drugi małżonek, można trzymać poza wyliczeniem.

Sposób, w jaki wartości mają być określone i jakie wartości są faktycznie objęte, może stwarzać wyzwania i konflikty w przypadku rozpadu związku. W przypadku umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą z góry umówić się na sposób rozliczenia.

Umowa o wyłączeniu określonych aktywów majątkowych z podziału nazywana jest majątkiem odrębnym (særeieavtale).

 

Wymagania formalne dotyczące umów majątkowych małżeńskich

 

Aby umowa przedślubna była ważna, muszą być spełnione pewne wymogi formalne. Umowa przedślubna musi mieć formę pisemną. Ponadto małżonkowie muszą jednocześnie i w obecności dwóch świadków, których oboje małżonkowie zaakceptowali i którzy są obecni razem i wiedzą, że poświadczają podpis umowy małżeńskiej, podpisać umowę małżeńską lub potwierdzić swój uprzedni podpis. Obaj świadkowie muszą być pełnoletni i trzeźwo myślący.

 

Majątek odrębny

 

Jeśli zgodzisz się na rozdzielność majątkową, będzie to zasadniczo obowiązywać niezależnie od tego, czy małżeństwo kończy się rozwodem, czy śmiercią jednego z małżonków. Jednak wiele osób chce oddzielnego majątku tylko wtedy, gdy małżeństwo kończy się rozwodem, tak żeby majątek podzielić równo, jeśli małżeństwo kończy się śmiercią jednego z małżonków. Całkowicie można zgodzić się, że odrębny majątek ma zastosowanie tylko w przypadku rozwodu, a nie w przypadku śmierci. Taka odrębna własność jest często nazywana „odrębnym majątkiem rozwodowym”. Może to też być znaczące dla spadkobiorców zstępnych, to jest dzieci.

 

Całkowicie lub częściowo oddzielny majątek odrębny

 

Małżonkowie mogą uzgodnić odrębny majątek w całości lub w części. Całkowicie odrębny majątek oznacza, że ​​wszystko, co nabyli małżonkowie, musi być utrzymywane poza podziałem. Częściowa odrębna własność może być powiązana z niektórymi aktywami lub częścią aktywów. Częściowa odrębna własność może być również powiązana z konkretną kwotą, na przykład majątek powyżej pewnej kwoty musi stanowić odrębną własność jednego z małżonków.

 

Umowa o podziale majątku w konkubinacie

 

Konkubinat i małżeństwo to nie to samo. Jeśli jesteś zarejestrowanym konkubentem przez co najmniej dwa lata lub masz lub spodziewasz się wspólnych dzieci, konkubenci mają pewną ochronę prawną na wypadek zakończenia związku. Ochrona ta jest jednak ograniczona, a konkubenci mają tym samym słabszą pozycję prawną niż małżonkowie. Umowa majątkowa w konkubinacie może zapewnić konkubentom bezpieczeństwo finansowe i przewidywalność w obliczu niektórych problemów, jakie może wywołać konkubinat.

Konkubenci z całkowicie odrębnymi finansami i bez wspólnych dzieci niekoniecznie potrzebują umowy o wspólnym pożyciu. Konieczność zawarcia umowy konkubinatu dotyczy w większym stopniu, gdy konkubenci wspólnie kupują dom lub zaciągają znaczny kredyt.

 

Co powinna zawierać umowa o podziale majątku w konkubinacie?

 

Umowa o podziale majątku w konkubinacie powinna regulować zobowiązania własnościowe i dłużne podczas konkubinatu. Powinna też mówić coś o podziale majątku, jeśli zdecydujesz się rozstać lub po śmierci jednej ze stron. Dla wielu może być również praktyczne, aby umowa regulowała sposób podziału bieżących wydatków.

Punktem wyjścia jest to, że konkubenci mają swobodę zawierania umów. Oznacza to, że możesz zgodzić się na wszystko, co chcesz, o ile umowa nie jest zbyt wygórowana.

 

Wymagania formalne dotyczące umów o podziale majątku w konkubinacie

 

W przeciwieństwie do intercyzy, nie ma żadnych formalnych wymogów związanych z umową o podziale majątku w konkubinacie. Umowa powinna jednak zawsze mieć formę pisemną. Powinna też być dostępna w co najmniej dwóch egzemplarzach, najlepiej w trzech – tak, aby można go było przekazać również neutralnej osobie trzeciej.

Zaktualizuj umowę o podziale majątku w konkubinacie

 

Gdy konkubinat się zmienia, rozsądnym rozwiązaniem może być również zmiana umowy konkubinatu. W większości związków zachodzą zmiany finansowe, jak i rodzinne, np. wspólne posiadanie dzieci przez konkubentów. W takich przypadkach ważne jest, aby wspólnie zaktualizować zawartą umowę o podziale majątku, jeśli pierwotna już nie pasuje. Zmiany należy zamieścić w formie odrębnych załączników do umowy o podziale majątku. W razie potrzeby można sporządzić nową umowę o podziale majątku na zmienionych warunkach.

W czym możemy pomóc

 

Pomagamy w tworzeniu zarówno umów małżeńskich jak i umów w konkubinacie. Trudno przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości i będziemy współpracować z Tobą, aby umowy uwzględniały różne nieprzewidziane okoliczności. Wspólnie z Tobą zadbamy o to, aby wszystkie warunki zostały uwzględnione, tak aby umowa mogła pomóc uniknąć konfliktu w przypadku rozstania.

MEDARBEIDERE

Izabela Nedzi

Advokatfullmektig