Trist jente med hette som holder seg for øynene

Skoler skal være mobbefrie

I disse dag starter norske elever et nytt skoleår. Dessverre er ikke skolestart forbundet med glede og positiv spenning for alle. I følge tall fra Folkehelseinstituttet så blir over 60 000 skoleelever regelmessig 2-3 ganger i måneden utsatt for mobbing. 

Etter opplæringsloven tolereres imidlertid ikke mobbing. Og skoler skal være mobbefrie.

Med mobbing menes «gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere personer, rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg. (Olweus, 1991, 2004). Mobbing kan ta form av f.eks. trakassering, eksempelvis i sosiale medier, slåing eller utfrysning. Elevundersøkelsen 2015 i regi av Utdanningsdirektoratet viser at risikoen får å bli offer for mobbing vanligvis avtar med alderen.

Mobbing kan gi skolebarn både fysiske og psykiske plager som kan få langvarige og alvorlige konsekvenser. Mobbing er f.eks. en av årsakene til frafall i videregående skole, ifølge forskning. Dette er det etter omstendighetene skolen som er ansvarlig for, og dersom du har blitt utsatt for mobbing på skolen kan du ha krav på full erstatning.

Indem ønsker alle skoleelever et godt og trygt skoleår, og oppfordrer alle til å melde fra til skole og/eller foresatte dersom de opplever eller observerer mobbing!