Hege Narmo

Hege har mer enn 17 års erfaring med erstatningsoppgjør etter alle typer personskadesaker, herunder forsørgertap-, barne- og storskadesaker. Hun har også særlig erfaring med pasientskadesaker, samt skader oppstått i forbindelse med arbeid (yrkesskadesaker), trafikkskadesaker og voldsoffersaker. Hege tar også oppdrag innenfor forsikring og trygd.

Arbeidserfaring

 • Advokat/fagansvarlig, Indem (2017-)
 • Advokat og eier, Erstatningsadvokaten (2015-2017)
 • Seniorrådgiver, Norsk pasientskadeerstatning (2009-2015)
 • Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin (2005-2009)
 • Dommerfullmektig, Hedemarken tingrett (2003-2005)
 • Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin (2001-2003)
 • Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo (1999-2000)

Utdanning

 • Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo (2000)
 • Psykologi grunnfag og delfag organisasjons- og arbeidslivspsykologi, Universitetet i Oslo/Bergen (1995)

Øvrig

 • Advokatbevilling siden 2003
 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Språk: engelsk

Hege Narmo

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 00 88 88
Mobil: (+47) 905 45 283
E-post: hn@indem.no