Kjøpsrett

 

Kjøp av varer eller tjenester som har feil eller mangler gir ofte grunnlag for tvist.

 

Kjøpsretten omfatter i utgangspunktet alle kjøp av varer eller tjenester. Reglene regulerer kjøpers og selgers rettigheter og plikter etter kjøpsavtalen. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hva man har krav på og hvordan man skal gå fram.

Selv om kjøpet av en ny bil er en ganske annen prosess enn kjøpet av et par sko, er det samme regler som bestemmer hva du har krav på hvis du oppdager en feil. Hvordan man bør gå fram, kommer imidlertid an på hva du har kjøpt og hvem du har kjøpt det av.

Våre advokater vet hvordan du skal gå fram hvis du skal reklamere på bilkjøpet fra den lokale bilforhandleren, og hva du bør gjøre for å klage på kameraet du kjøpte på ferie i Italia.

Det er viktig å reklamere til selgeren så raskt som mulig etter at du har oppdaget en feil ved det du har kjøpt. Det er tilstrekkelig å henvende seg til selgeren å påpeke at man har funnet en feil, gi en kort beskrivelse av feilen, og varsle at man vil fremme et krav som følge av feilen. Henvendelsen bør være skriftlig, slik at du har dokumentasjon på at den er sendt.

Dersom det er en mindre løsøregjenstand du har kjøpt, som for eksempel et par sko eller en mobiltelefon, vil selgeren vanligvis ta inn tingen for å undersøke feilen. Er det en bil eller en større gjenstand, kan det hende at du vil måtte utrede feilen selv og deretter framlegge dokumentasjon på feilen til selger.

Hvis man ikke finner en løsning direkte med selgeren, finnes det flere ulike muligheter for å fastholde kravet sitt. Det finnes en rekke ulike klagenemnder som kan behandle saken. Man kan også ta ut forliksklage eller stevning direkte i en del tilfeller.

For råd om hvordan du bør gå fram, og bistand i klageprosessen, kan du kontakte en av advokatene våre.