Vilkår og priser

Generelle vilkår og priser

Alle våre oppdrag utføres i samsvar med gjeldende lovverk for advokater og Advokatforeningens Regler for god advokatskikk. Vi er også underlagt Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, som blant annet pålegger oss å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys.

Vi vil derfor ved oppdragets begynnelse sende deg vår oppdragsbekreftelse som blant annet inneholder opplysninger om timesatser, beregningsgrunnlag og faktureringsrutiner. Det påløper ingen kostnader før vi har inngått avtale om advokatbistand.

Våre veiledende timesatser ligger i intervallet kr 1.500 – 3.125  (eks. 25% mva.), avhengig av sakstype, hvem av våre ansatte som utfører oppdraget og oppdragets art.

Advokathjelp til fastpris

Vi tilbyr fastpris i enkelte oppdrag som egner seg for dette. Under finner du en oversikt over våre fastpristilbud (alle priser eks. mva.):

Fastpris arv- og familierett

  • Alminnelig testament for en person: fra kr 5.000,-*
  • Gjensidig eller felles testament: fra kr 7.000,-*
  • Skifteavtale: fra kr 5.000,-
  • Ektepakt: fra kr 5.000,-*
  • Samboeravtale: fra kr 5.000,-
  • Fremtidsfullmakt: fra kr 5.000,-

I alle prisene inngår det en times juridisk bistand og veiledning. Prisene inkluderer også innsendelse av originaldokumenter til relevant myndighet eller instans.

*Eventuelle offentlige gebyrer kommer i tillegg. Gebyr for tinglysning av ektepakt i Ektepaktregisteret er kr 1.516,- (pr. 01.01.23). Gebyr for oppbevaring av testament i domstolen er kr 994,- (pr. 01.01.23).

Fastpris eiendomsrett

  • Eiendomsoppgjør: kr 11.900,-*

*For salgssummer over kr 2.000.000,- kommer det et tillegg på en promille av salgssummen. Les mer om eiendomsoppgjør her. 

Fastpris personskadeerstatning

  • Klage på vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE): kr 10.000,-*

*Hvis klagen fører frem så vil dette normalt bli dekket av NPE

Fastpris klage på NAV-vedtak

  • Klage på vedtak fra NAV: kr 10.000,-*

*Hvis klagen fører frem så vil dette normalt bli dekket av NAVf