Sameier og borettslag

Har det oppstått uenighet i ditt sameie eller borettslag?

 

Det er mange som bor i et sameie, eierseksjonssameier eller borettslag i dag. Eierseksjonssameier og borettslag er lovregulert i lov om eierseksjoner og lov om borettslag, og reglene om sameier finnes i sameieloven.

Disse lovene lovregulerer plikter og rettigheter i disse sammenslutningene, og det kan være krevende å manøvrere i regelverkene. I tillegg må man ofte forholde seg til husordensregler og vedtak som er fattet av årsmøtet/generalforsamlingen.

Heldigvis er det en rekke likheter i regelverkene som gjør at vi kan skissere noen hovedregler som kan være nyttig verktøy til å forhindre konflikter. Advokatene i Indem Advokatfirma AS er eksperter på regelverket, og står klare for å hjelpe deg med en uforpliktende vurdering eller veiledning dersom du skulle ha behov for bistand.

Vedlikehold og kostnader i sameie og borettslag

Til tross for at de nevnte forutsetningene ligger til grunn, erfarer vi i Indem Advokatfirma at det ofte oppstår uenigheter i sameie og borettslag når det gjelder kostnader til vedlikehold. Det kan for eksempel dreie seg om nødvendigheten av vedlikehold av fellesarealer, og hvorvidt kostnadene er for høye.

Noen mener at man kan utsette vedlikeholdet et par år til, andre er av den oppfatning at dette bør gjøres nå, og noen nekter å betale fordi de ikke vil ha like stor nytte av vedlikeholdet som de andre.

Styret har forholdsvis stor myndighet til å ta beslutninger på vegne av fellesskapet. Nøkkelen til å forhindre at konflikter oppstår er god kommunikasjon og informasjon fra styrets side.

Men noen ganger trenger man profesjonell bistand. Enten man sitter i et styre eller er en beboer som er uenige i et vedtak, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å få en juridisk vurdering av saken.

Bruk av fellesarealer i sameie og borettslag

En annen type uenighet advokatene i Indem Advokatfirma ofte møter på er bruken av fellesarealer. Noen sameiere/andelseiere mener de har rett til å plassere eiendeler på fellesarealer, eller at de har eksklusiv bruksrett til disse.

Dessverre opplever vi ofte at vedtektene eller avtalene ikke gir et klart svar på når slike konflikter oppstår. Grunnen til dette er at dokumentene er svært gamle og gjenspeiler ikke dagens faktiske bruk av arealene eller reglene som er gjeldende i dag.

Det kan være lurt å sørge for at sameiets eller borettslagets vedtekter og husordensregler er oppdaterte.

Tvisteløsning

Indem Advokatfirma AS har bred erfaring fra reglene om fast eiendom, og har spisskompetanse på reglene for borettslag, eierseksjonssameier og sameier. Vi kan bistå enten man sitter i styret, eller om man som beboer lurer på om man kan motsette seg et vedtak fra styret eller krav om betaling.

Dette gjør oss svært godt egnet til å håndtere både de hverdagslige og de mer kompliserte problemstillingene som knytter seg til driften av de ulike boligsammenslutningene, samt bistå hvis uenigheter oppstår.

Ved å bruke oss vil du få god hjelp til å skape både kort- og langsiktige løsninger slik at et harmonisk bomiljø opprettholdes. Det lønner seg alltid å få juridisk veiledning før konfliktene oppstår.

Konkrete saker Indem kan bistå med:

 • Spørsmål om styrets myndighet og ulike flertallskrav
 • Styrets sammensetning og habilitetsspørsmål
 • Gjennomføring av generalforsamling/årsmøte
 • Stemmeregler
 • Spørsmål knyttet til bruk av fellesareal
 • Fordeling av felleskostnader
 • Spørsmål om hvor langt vedlikeholdsplikten strekker seg
 • Utforming av vedtekter og husordensregler
 • Utforming av avtaler og kontrakter
 • Vurdering av behov for reseksjonering
 • Kjøp og salg av fellesareal/enheter
 • Styreansvar
 • Erstatningskrav

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.

KONTAKTPERSON

MEDARBEIDERE