Arbeidsrett

Arbeidsrett omfatter kort fortalt alle vilkår og regler som gjelder mellom arbeidstakere og arbeidsgiver.

Arbeidslivet er omfattet av en rekke lover og forskrifter, hvor den mest sentrale er arbeidsmiljøloven. I tillegg er store deler av arbeidsrettens områder avtalebasert, både ved individuell avtaler og kollektive avtaler mellom fagorganisasjoner på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Arbeidsrett er et komplekst rettsområde med hyppige endringer i lov og avtaleverk, hvor feiltrinn kan få store konsekvenser.

Våre arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål, og vi er alltid faglig oppdaterte. De aller fleste saker løser vi gjennom dialog og forhandlinger, men om nødvendig prosederer vi gjerne saken i retten. Vi bistår deg med å finne den beste løsningen i din sak.

Vi bistår kunder over hele landet innenfor alle typer arbeidsrettslige spørsmål, herunder spørsmål knyttet til:

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.