Kontrakts- og selskapsrett

 

Kontraktsrett

Kontrakter og avtaler er absolutt nødvendig for korrekt juridisk regulering av virksomheter. Gode kontrakter og avtaler fordeler ansvar og risiko, ivaretar og fremmer partenes interesser, gir grunnlag for merverdier og nyskaping, samt reduserer risiko for tvister.

Indem Advokatfirma AS har meget god erfaring med avtale- og kontraktsrettslige problemstillinger og kan bistå deg med:

 • Arbeidsavtaler
 • Distribusjonsavtaler
 • Forhandleravtaler
 • Franchisekontrakter
 • It og teknologikontrakter
 • Databehandleravtale/GDPR
 • Varemerkeavtaler
 • Statens standardavtaler
 • Tvisteløsning

Selskapsrett

Valg av selskapsform har stor betydning for organisering og styring av virksomheten samt hvilken personlig risiko eierne utsettes for. Det er også ulike fordeler og ulemper ved de forskjellige selskapsformene og det er derfor avgjørende hvilken selskapsform som opprettes. Mange selskap har flere enn en eier, det er da viktig at selskapets vedtekter og aksjonæravtaler er tydelige og lovlige for å minimere mulighetene for konflikter mellom aksjonærene. Vil man ha flere eiere uten å miste kontrollen over selskapet kan vi i Indem hjelpe deg med å opprette forskjellige aksjeklasser som har begrensede stemmerettigheter. Eier du flere selskaper kan det være nyttig å vurdere hvordan disse struktureres, dvs. skal de inngå i et konsern eller skal de være uavhengige av hverandre.

Indem Advokatfirma AS har meget god erfaring med selsapsrettslige problemstillinger og kan bistå deg med:

 • Valg av selskapsform
 • Valg av selskapsstruktur
 • Opprette et AS, ansvarlig selskap eller stiftelse
 • Utforme vedtekter, aksjonæravtale og selskapsavtale
 • Fisjon, fusjon og emisjon
 • Avholde av generalforsamling
 • Grenser for styrevirksomhet
 • Uttreden av partner/eier
 • Oppløsning og avvikling av selskap
 • Personlig styreansvar
 • Selskapsrettslig generasjonsskifte
 • Databehandleravtale / GDPR
 • Tvisteløsning

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.

KONTAKTPERSON

Christina Steimler

Advokat (H) | Partner

Mobil: (+47) 971 68 048
E-post: cs@indem.no

MEDARBEIDERE