Håndverkertjenester

Vi bistår ved alle typer krav og tvister knyttet til håndverkertjenester.

Når en forbruker bestiller utførelse av en tjeneste fra en håndverker, reguleres avtalen av håndverkertjenesteloven.

Håndverkertjenester er kilde til et stort antall tvister. Ofte er avtalegrunnlaget for tjenesten begrenset, og det kan ofte mangle en skriftlig avtale. Da kan det være uklart hva som er avtalt hvis utførelsen av arbeidet ikke svarer til forventningene, og det er feil og mangler ved håndverkerens arbeid.

Krav til faglig godt arbeid

Ved alle former for oppussingsarbeider der det brukes en snekker, tømrer, murer, rørlegger, elektriker eller annen fagmann, skal arbeidet være faglig godt utført. Resultatet er imidlertid ikke alltid slik man hadde forventet. Det kan oppstå forsinkelser underveis, det kan være feil ved arbeidet, eller håndverkeren kan ha påført andre skader på bygningen.

Våre advokater bistår både forbrukere som er misfornøyde med tjenesten de har bestilt, og mindre entreprenører som får klager rettet mot seg. Vår kompetanse er dermed bredere og mer innsiktsfull enn advokater som kun står på én side i tvisten, og vi kan derfor yte deg en riktigere og bedre bistand.

Vi rådgir også private og næringsdrivende om avtaleinngåelsen for håndverkeroppdrag, slik at man i størst mulig grad kan unngå at en tvist oppstår.

KONTAKTPERSON

MEDARBEIDERE