Takstmann- og megleransvar

Våre eiendomsadvokater bistår ved alle typer krav og tvister knyttet til takstmann- eller megleroppdrag.

Ved omsetning av bruktboliger benyttes vanligvis flere medhjelpere for å markedsføre boligen. Dersom noen av disse medhjelperne begår feil i utførelsen av sitt oppdrag, kan de selv bli ansvarlige for konsekvensene av feilen. Medhjelperne vil som regel være meglere og/eller takstmenn.

Selger er ansvarlig for feil begått av megler og takstmann

I forholdet mellom kjøper og selger er det vanligvis selger som må bære ansvaret overfor kjøperen. Dette betyr at kjøperen kan kreve prisavslag og erstatning fra selgeren, selv om det egentlig er megleren eller takstmannen som har begått en feil. Kjøperen kan imidlertid også velge å gå direkte på takstmannen og megleren. Selgeren kan også snu seg mot takstmannen og megleren dersom kjøperen har rettet et krav mot selgeren.

Våre eiendomsadvokater har betydelig erfaring med håndtering av saker der det er spørsmål om ansvar for megler eller takstmann.

KONTAKTPERSON

MEDARBEIDERE