Eiendomsoppgjør

Vurderer du å selge bolig selv? Privat salg er like trygt som salg via megler så lenge man søker profesjonell bistand ved kjøpekontrakt og oppgjør.

 

Vi bistår ved eiendomsoppgjør ved privat salg av eiendom og bolig over hele landet til en rimelig pris. Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter og sørger for tinglysning og oppgjør.

Fastpris ved eiendomsoppgjør

Kostnaden med et eiendomsoppgjør er kr 12 400,- inkl. mva. for salgssummer inntil kr 2 000 000. For salgssummer over dette beløpet påløper et tillegg på en promille av salgssummen. Dersom eiendommen for eksempel skal selges for kr 3 000 000, vil vår pris være kr 15 400 inkludert mva.

Fastprisen inkluderer:

  • Alle nødvendige dokumentene for gjennomføring av handelen
  • Mulighet for korrigering av kjøpekontrakt fra partene
  • Motta kjøpesum og omkostninger fra kjøper på klientkonto
  • Tinglysning av skjøte- og pantedokument
  • Løse inn pant og sørge for sletting av pant
  • Utsending av dokumenter/oppgjørsoppstilling til partene

Kostnader til tinglysning og ekstraarbeid ved eiendomsoppgjør

Tinglysningskostnader som dekkes av kjøper:

  • Tinglysningsgebyr kr. 500,-
  • Dokumentavgift 2,5% av salgssummen
  • Evt. tinglysning av pantedokument kr. 500,- og pantattest kr. 240,-.

For borettslag er satsene kr. 500,- pr. tinglyste dokument og kr. 240 for pantattest. (ingen dokumentavgift)

Ved overføring av andeler i borettslag og sameier må vanligvis selger dekke et eierskiftegebyr. Vårt salær dekker ikke gebyr som kreves av forretningsførere.

Det forutsettes at avtalt salgssum for eiendommen dekker alle heftelser på eiendommen. Det er selgers ansvar at dette blir ordnet med panthavere.

Det kan påløpe tillegg ved arbeid som ikke omfattes av ordinære eiendomsoverdragelser. F. eks. sletting av utleggspant, servitutter (rettigheter) eller registrering av hjemmelserklæring. Pris for slikt tilleggsarbeid blir avtalt når vi ser hva som evt. skal løses i tillegg til den ordinære eiendomsoverdragelsen.

Boligselgerforsikring

Vi formidler boligselgerforsikring gjennom Gjensidige. Det er krav om tilstandsrapport eller boligsalgsrapport som er nyere enn 6 måneder for å kunne tegne boligselgerforsikring. Boligkjøperforsikring formidles gjennom HELP.

Kontakt oss

KONTAKTPERSON

Renate Lia

Senioradvokat | Eiendomsmegler

Mobil: (+47) 920 22 507
E-post: rl@indem.no