Erstatning etter flyforsinkelse

Du kan ha krav på erstatning hvis flyet ditt har blitt forsinket, kansellert eller du har blitt nektet ombordstigning. I samarbeid med AirHelp bistår vi passasjerer med å fremme sine erstatningskrav mot flyselskapene.

Hvis flyet ditt har blitt mer enn 3 timer forsinket, kansellert eller du har blitt nektet ombordstigning er det godt mulig du har krav på erstatning fra flyselskapet. Dette følger av EU-forordning nr. 261/2004 om flypassasjerers rettigheter. Hvert år sparer flyselskapene milliarder av kroner på at flypassasjerer ikke forfølger sine erstatningskrav. Dette skyldes blant annet at det er mange som ikke er klar over hvilke rettigheter de har.

Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Hvor mye du kan få i erstatning avhenger blant annet av den planlagte flyturens lengde og hvor lang forsinkelsen er. Erstatningssummen er standardisert og ligger mellom 250 euro og 600 euro per passasjer (tilsvarende mellom ca. kr 2 500 og kr 6 000).

Utgangspunktet er at du har krav på erstatning i følgende tilfeller:

  • Hvis flyet er forsinket med mer enn 2 timer for flyginger opptil 1 500 km
  • Hvis flyet er forsinket med mer enn 3 timer ved flyginger innenfor EØS for flygning over 1 500 km og på alle andre flyginger på mellom 1 500 og 3 500 km
  • Hvis flyet er forsinket med mer enn 4 timer for alle øvrige flyginger

For disse tilfellene kan du ha krav på følgende erstatning:

  • 250 euro for flyginger opptil 1 500 km
  • 400 euro for flyging innenfor EØS for flygning over 1 500 km og på alle andre flyginger på mellom 1 500 og 3 500 km
  • 600 euro for alle øvrige flyginger

Når kan flyselskapet nekte erstatning?

Flyselskapet kan nekte erstatning hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. Slike omstendigheter kan særlig inntreffe ved politisk ustabilitet, værforhold som gjør det umulig å gjennomføre vedkommende flyging, sikkerhetsrisiki, uforutsette mangler ved flysikkerheten og streiker som påvirker driften til det utførende luftfartsselskap.

Hvordan kreve erstatning for flyforsinkelse?

Hvis du ønsker å kreve erstatning så kan du enten ta kontakt med flyselskapet direkte eller du kan gjøre dette via AirHelp sine nettsider: www.airhelp.com/nb. AirHelp vil først foreta en vurdering av hvorvidt du har krav på erstatning og i første omgang fremme kravet ditt ovenfor flyselskapet. Hvis flyselskapet nekter å betale så vil saken bli overført til Indem og det er vi som vil forfølge kravet ditt rettslig.

Du kan lese mer om priser og vilkår på AirHelp sine nettsider.

KONTAKTPERSON

Christina Steimler

Advokat | Partner

Mobil: (+47) 971 68 048
E-post: cs@indem.no