Kristoffer Grønnevik Hansen

Kristoffer er tilknyttet vår personskadeavdeling, og har god erfaring med alle typer personskadesaker, herunder pasientskadesaker, yrkesskadesaker, trafikkskadesaker og voldsoffererstatning. Kristoffer tar også oppdrag innen forsikringsrett og trygderett. Fra sin tid i Utlendingsnemnda har Kristoffer også betydelig erfaring med asylsaker

Arbeidserfaring

  • Advokat, Indem Advokatfirma (2023-)
  • Advokatfullmektig, Indem Advokatfirma (2020-2023)
  • Saksbehandler, Utlendingsnemnda (2016-2020)

Utdanning

  • Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2016)

Øvrig

  • Advokatbevilling siden 2023
  • Medlem av Den Norske Advokatforening

Kristoffer Grønnevik Hansen

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 00 88 88
Mobil: (+47) 403 25 825
E-post: kgh@indem.no