Peder Garmann Finstad

Peder studerer ex.phil i Oslo og er tilknyttet vårt team som arbeider med erstatningskrav etter flyforsinkelser. 

KONTAKT

Telefon: (+47) 22 00 88 88
E-post: pgf@indem.no