Rebecca Thomassen

Rebecca studerer rettsvitenskap i Oslo og er tilknyttet vårt team som arbeider med erstatningskrav etter flyforsinkelser. 

KONTAKT

Mobil: (+47) 22 00 88 88
E-post: rt@indem.no