Forretningsmann som signerer dokument

Kompetanse

Personskade

Hvis du har vært utsatt for en personskade kan du ha krav på erstatning. Flere av våre personskadeadvokater har mer enn 20 års erfaring med erstatningsoppgjør etter alle typer personskader, herunder yrkesskade, trafikkskade, voldsofferskade og pasientskade.

Våre personskadeadvokater sørger for at du får den erstatningen du har krav på.

Eiendom

Våre erfarne eiendomsrettsadvokater bistår kunder i de fleste spørsmål knyttet til fast eiendom. Vi bistår saker knyttet til kjøp/salg av ny eller brukt bolig, håndverkertjenester, bygnings- og entrepriserett samt takstmanns- og megleransvar.

Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer plikter og rettigheter mellom de ulike partene i arbeidslivet. Våre arbeiderettsadvokater bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere blant annet i spørsmål om oppsigelse og avskjedigelse, ansettelse og arbeidsavtale, sluttavtale, konkurranseklausuler, lønn og bonus mv.

Hvis du ønsker bistand og støtte av advokat i drøftelsesøte med arbeidsgiver eller en arbeidstaker så kan våre arbeidsrettsadvokater stille på kort varsel og til avtalt fastpris.

Trygde- og helserett

Vi bistår med klager, anker og rettslige prosesser innenfor de fleste trygde- og helserettsspørsmål.

Arv- og familierett

Våre advokater holder jevnlig foredrag innenfor arve- og familierett. Vi tilbyr en rekke arve- og familierettslige tjenester til fastpris, slik som utarbeidelse av testament, samboerkontrakt, ektepakt mv. Vi bistår også ved skifte og arvefordeling, skilsmisse og opphør av samboerforhold, samt barnefordeling og samvær.

Prosedyre og tvisteløsning

Vi bistår i rettslige prosesser for domstoler over hele landet, samt i forhandlinger både i og utenfor rettssalene.