Eiendom

Eiendomsrett omfatter en rekke ulike temaer som gjelder hus eller hytte, både for privatpersoner og næringsdrivende. Våre advokater bistår kjøpere og selgere av boliger, oppdragsgiver og oppdragstaker for håndverkertjenester, boligeiere, kunder for megler- og takstmannsoppdrag mv.

Har du en sak?

Det kan være vanskelig å vite om du har krav på prisavslag eller erstatning. Mange tekniske og rettslige aspekter får betydning for hva man har krav på. Det er like vanskelig å vurdere om et krav som rettes mot deg som selger, håndverker etc., er rettmessig. Våre erfarne eiendomsadvokater kan vurdere din sak, og bistår deg med å fremme eller besvare kravet.

Våre eiendomsrettsadvokater har mer enn 17 års erfaring med eiendomsrettslige problemstillinger og har prosedert flere hundretalls saker for domstolene.

Vi tilbyr advokatbistand innenfor de fleste eiendomsrettslige problemstillinger, herunder spørsmål knyttet til: