Eiendomsoppgjør

Vi bistår ved eiendomsoppgjør ved privat salg av eiendom og bolig over hele landet til en rimelig pris. Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter og sørger for tinglysning og oppgjør.

Fastpris

Kostnaden med et oppgjør er kr 9 900,- inkl. mva. for salgssummer inntil kr 2 000 000. For salgssummer over dette beløpet påløper et tillegg på en promille av salgssummen. Et oppgjørsoppdrag inkluderer:
  • Alle nødvendige dokumentene for gjennomføring av handelen
  • Mulighet for korrigering av kjøpekontrakt fra partene
  • Motta kjøpesum og omkostninger fra kjøper på klientkonto
  • Tinglysning av skjøte- og pantedokument
  • Sjekke og gjøre opp evt. legalpant, felleskostnader, festeavgift og kommunale avgifter
  • Løse inn pant og sørge for sletting av pant
  • Utsending av dokumenter/oppgjørsoppstilling til partene

Kostnader til tinglysning og ekstraarbeid

Tinglysningskostnader som dekkes av kjøper: Tinglysningsgebyr kr. 585,- Dokumentavgift 2,5% av salgssummen Evt. tinglysning av pantedokument kr. 585,- og pantattest kr. 202,-. For borettslag er satsene kr. 480,- pr. tinglyste dokument og kr. 202 for pantattest. (ingen dokumentavgift) Ved overføring av andeler i borettslag og sameier må vanligvis selger dekke et eierskiftegebyr. Vårt salær dekker ikke gebyr som kreves av forretningsførere. Det forutsettes at avtalt salgssum for eiendommen dekker alle heftelser på eiendommen. Det er selgers ansvar at dette blir ordnet med panthavere. Det kan påløpe tillegg ved arbeid som ikke omfattes av ordinære eiendomsoverdragelser. F. eks. sletting av utleggspant, servitutter (rettigheter) eller registrering av hjemmelserklæring. Pris for slikt tilleggsarbeid blir avtalt når vi ser hva som evt. skal løses i tillegg til den ordinære eiendomsoverdragelsen.

Boligselgerforsikring

Vi tilbyr boligselgerforsikring gjennom Söderberg og Partners. Denne må tegnes før man legger eiendommen ut for salg. Det er krav om tilstandsrapport eller boligsalgsrapport som er nyere enn 6 måneder for å kunne tegne boligselgerforsikring.

Kontakt oss