Prosedyre og tvisteløsning

For å få et godt resultat i en domstolsprosess, kan det være avgjørende å ha kompetent bistand. Prosessreglene er omfattende og detaljerte. Kunnskap om den rettslige behandlingen av saken kan bety forskjellen på seier og tap.

Våre advokater har mange års erfaring med prosesser for alle landets domstoler; både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Vi har bistått alt fra privatpersoner til store, internasjonale forsikringsselskaper i tvister innenfor en rekke rettsområder. Dette omfatter blant annet:

  • arbeidsrett
  • personskaderett
  • fast eiendoms rettsforhold
  • forsikringsrett
  • erstatningsrett
  • kjøpsrett
  • barnerett
  • barnevernsrett

Som kunde hos Indem kan du være trygg på at vi kjenner prosessen og reglene rundt prosessen som du er part i. Dermed blir også dine rettigheter ivaretatt på best mulig måte.

Vi kan bistå i de aller fleste typer tvistesaker. Ta kontakt for en nærmere vurdering av din sak.