Indem i Dagens Næringsliv

https://www.dn.no/nyheter/2017/02/17/1949/Jus/oppfordrer-til-prispress-i-egen-bransje (betalingsversjon).