Deler av tekst fra et prospekt

Kjøper fikk erstatning etter feilopplysning om fellesutgifter

Kjøperen av en leilighet i Kristiansand oppdaget raskt etter overtakelsen at salgsprospektets opplysninger om felleskostnadene ikke stemte. Det var opplyst at felleskostnadene på 1 195 kr inkluderte strøm, internett og dugnadsgebyr. Da regningen landet i postkassen, kom overraskelsen: Disse kostnadene kom i tillegg. Dermed var beløpet 1 999 kr, hele 67 % høyere enn opplyst.

Med advokat Andreas Langeland sin bistand ble det sendt inn reklamasjon til selgerens forsikringsselskap, og det ble krevd prisavslag og erstatning for kjøperens økte utgifter.

På bakgrunn av reklamasjonen innså selskapet at det var grunnlag for et prisavslag, men ville først tilby et mindre beløp. Etter forhandlinger endte imidlertid beløpet på 90 000 kr, nesten det dobbelte av selgers utgangspunkt.

– Jeg hadde ikke fått et så godt og riktig resultat uten Indems gode hjelp. Jeg er veldig fornøyd, uttrykker en fornøyd kjøper.

Det er dessverre ikke uvanlig at det gis uriktige opplysninger om felleskostnader. Ved beregningen av erstatningen tas det da utgangspunkt forventet botid, og ofte legges fem år til grunn. I denne saken ble det imidlertid beregnet en lengre botid.

– Erstatningen er nok høyere her enn i mange tidligere saker. I forhandlinger er det viktig å kjenne saken og rettskildene, slik at man får et riktig resultat, sier advokat Langeland.

Har du kjøpt en bolig der opplysningene ikke samsvarer med dine forventninger, kan du også ha krav på prisavslag og erstatning. Ta kontakt med en av våre eiendomsadvokater i dag for en uforpliktende vurdering av din sak.