Indem med artikkel i NæringsEiendom – justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet

Avtale om leie av næringslokale inngås normalt for en bestemt periode. Leieavtalen opphører uten oppsigelse ved utløpet av leieperioden, og det gjelder ingen lovbestemt fornyelsesadgang. Det er derimot vanlig å avtale at leier har rett til forlengelse i et ytterligere antall …

Indem med artikkel i NæringsEiendom – justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet Les mer »