Tretopper sett nedenfra

Klient vant frem med erstatningssak

Indem Advokatfirma AS har bistått klient med klage på erstatningsutmåling i forbindelse med feilbehandling ved hallux valgus operasjon.  

Hva saken gjaldt

Vår klient hadde søkt erstatning for skade etter en hallux valgus operasjon. Vår klient ble påført feilstilling i stortåens grunnledd og store smerter (CRPS) ved belastning av foten.

Operasjonen ble ikke utført i samsvar med god medisinsk praksis. Det ble gjort en Akin osteotomi på grunnfalangen og en Chevron osteotomi på første metatars. Chevron-osteotomien på første metatars ble ikke utført i tråd med god medisinsk praksis, da det nederste fragmentet er plassert pekende nedover med ca 60 grader.

Vår klient har som følge av pasientskaden fått sterkt redusert livskvalitet og betydelige varige smerter. 

Uenighet om størrelsen på erstatningen

Norsk Pasienskadeerstatning (NPE) kom til at det var grunnlag for erstatningsansvar og utmålte erstatning.

Uenigheten gjaldt størrelsen på erstatningen. Det var uenighet om flere erstatningsposter. Den viktigste erstatningsposten det var uenighet om var inntektstap.

Inntektstap

NPE la til grunn at vår klient ikke hadde et inntektstap. Dette på bakgrunn av at pasienten på tidspunktet for behandlingsskaden hadde gått av med pensjon.

Vår vurdering på inntektstap

Det var sannsynliggjort at pasienten ville fortsett å jobbe etter pensjonsalder og derfor hadde et inntektstap. Det var dokumentert korrespondanse med mulige arbeidsgivere, men det gjensto å signere arbeidsavtaler.

Pasientskadenemnda tilkjente ytterligere erstatning

I motsetning til NPE kom Pasientskadenemnda til at det var sannsynliggjort at pasienten ville jobbet etter pensjonsalder. Nemnda la vekt på at pasienten hadde vært i dialog med flere mulige arbeidsgivere før behandlingsskaden og tilkjente erstatning for inntektstap.

Resultat

Som følge av vår bistand i forbindelse med klagesaken fikk vår klient økt erstatningen med 50 prosent.

Vi bistår gjerne i din sak

Vår klient ble bistått av advokat Renate Lia.

Vi i Indem Advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter i pasientskadesaker, og sikrer at våre klienter får den erstatningen de har krav på. Ta gjerne kontakt for en gratis ,uforpliktende og innledende vurdering av din sak!

Få hjelp av advokat i dag!

Når du sender inn skjemaet så vil en av våre advokater ta en innledende og uforpliktende vurdering av saken din. Du vil normalt høre fra oss samme dag, og senest innen en virkedag.

Du kan også nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.