Resultater trygde- og helserett

Bilde av røde lønneblad, diffus bakgrunn

Mor vant frem med krav om døgnkontinuerlig 1:1-bemanning for sin psykisk utviklingshemmede datter

Indem Advokatfirma bisto en ung, alvorlig psykisk utviklingshemmet kvinne med et omfattende hjelpebehov. I tillegg til svært reduserte kognitive funksjoner har klienten skoliose, nedsatt balanse/ustøhet, hemmet språkutvikling, dårlig munnmotorikk og nedsatt svelgfunksjon. Hun har også autistiske trekk og er meget …

Mor vant frem med krav om døgnkontinuerlig 1:1-bemanning for sin psykisk utviklingshemmede datter Les mer »

Hjørnet av en rullestol

Klient fikk erstatning for manglende helse- og omsorgstjenester

En ung mann med cerebral parese har inngått rettsforlik med kommunen han er bosatt i. Rettsforliket går ut på at mannen får utbetalt kompensasjon på kr. 500 000 for utilstrekkelig tjenestetilbud i to år. Kontaktet spesialisert personskadeadvokat – fikk erstatning …

Klient fikk erstatning for manglende helse- og omsorgstjenester Les mer »

Lyst rom med flytteesker

Klient vant frem mot NAV med krav om overgangsstønad

Indem Advokatfirma bistod en kvinne som var tilkjent overgangsstønad. Vedtaket ble anket inn for Trygderetten med krav om overgangsstønad fra et vesentlig tidligere tidspunkt. Tvistetemaet i saken var om NAV hadde gitt kvinnen feil informasjon ved å informere om at …

Klient vant frem mot NAV med krav om overgangsstønad Les mer »