Pasientskade

VISSTE DU AT DU KAN FÅ GRATIS VURDERING AV DIN PASIENTSKADESAK?

Hvis du har blitt påført en pasientskade har du kanskje allerede økonomiske bekymringer. Det å engasjere advokat trenger ikke å være dyrt! Indem Advokatfirma tilbyr gratis vurdering av din pasientskadesak. Ta kontakt med oss for en kostnadsfri og uforpliktende vurdering. …

VISSTE DU AT DU KAN FÅ GRATIS VURDERING AV DIN PASIENTSKADESAK? Les mer »

Klient vant frem med erstatningssak hos Pasientskadenemda

Indem Advokatfirma AS har bistått klient med klage på erstatningsutmåling i forbindelse med oppstått nerveskade under operasjon for kneprotese.   Hva saken gjaldt Vår klient hadde søkt erstatning for skade etter feilbehandling i forbindelse med operasjon for kneprotese.Under inngrepet oppstå …

Klient vant frem med erstatningssak hos Pasientskadenemda Les mer »

Klient vant frem med erstatningssak etter operasjon for spinalstenose

Indem Advokatfirma har bistått klient med søknad om erstatning etter feilbehandling i forbindelse med operasjon for spinalstenose (forsnevret ryggkanal). Hva saken gjaldt Vår klient hadde søkt erstatning for skade etter feilbehandling i forbindelse med operasjon for spinalstenose. Det var også …

Klient vant frem med erstatningssak etter operasjon for spinalstenose Les mer »

Pasientskadeerstatning – Nytt fra Høyesterett om erstatningsutmåling

Pasientskadeerstatning . Høyesterett avsa i juni 2022 en avgjørelse, HR-2022-1132-A, som gjaldt utmåling av erstatning for medisinske og sosialmedisinske utgifter i en pasientskadesak der skadelidte bor i USA. Utgangspunktet etter norsk rett er at pasientskadeerstatning skal være et supplement til …

Pasientskadeerstatning – Nytt fra Høyesterett om erstatningsutmåling Les mer »