Pasientskade

Bilde av kvinne med langt, mørkt hår og hatt, i skog

Kvinne vant frem med krav om ménerstatning mot staten v/Pasientskadenemnda med hjelp av våre personskadeadvokater

Kvinnen klaget saken inn for Pasientskadenemnda. Hun innhentet på eget initiativ en sakkyndigerklæring fra nevrolog, som mente at hun hadde betydelige smerteplager som følge av feilbehandling. Pasientskadenemnda mente at kvinnen, til tross for den innhentede sakkyndigvurderingen, ikke hadde krav på …

Kvinne vant frem med krav om ménerstatning mot staten v/Pasientskadenemnda med hjelp av våre personskadeadvokater Les mer »

Bilde av marihøne ytterst på kornstrå

Krav på erstatning ved forsinket eller feil behandling av kreft

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler krav om erstatning for svikt i norsk helsevesen. Erstatningsordningen omfatter både offentlige og private helseinstitusjoner, herunder fastlege. For å ha rett til erstatning må det ha funnet sted en svikt i den medisinske oppfølgningen eller behandlingen. …

Krav på erstatning ved forsinket eller feil behandling av kreft Les mer »

TV2 omtaler klientseier i borreliosesak

Seim vant med Indem-advokat Gitta Barth sin bistand frem med sitt erstatningskrav mot staten for feilbehandling. Tingretten ga Seim medhold for manglende diagnostisering og behandling av hennes borreliose. Staten ved Pasientskadenemnda ble etter tingrettens dom erstatningspliktig for feildiagnostiseringen og måtte dekke …

TV2 omtaler klientseier i borreliosesak Les mer »

Hender med hansker holder i en blodprøve

Klient vant frem med sin pasientskade

Med advokat Gitta Barths bistand fikk klienten medhold i tingretten for manglende diagnostisering og behandling av borreliose. Staten ved Pasientskadenemnda ble etter tingrettens dom erstatningspliktig for feildiagnostiseringen og måtte dekke kvinnens saksomkostninger. Staten ved Pasientskadenemnda anket tingrettens dom til lagmannsretten, men lagmannsretten avviste …

Klient vant frem med sin pasientskade Les mer »