Dekorativt vanndråper på blå bakgrunn

Indem-sak i Fredrikstad Blad

På forsiden av Fredrikstad Blad kunne man på lørdag lese om en ung mann som har blitt ufør på grunn av en skade som han pådro seg på barneskolen. Kommunen mener at saken er foreldet og vil ikke gi mannen erstatning.

Indem mener at kommunen bør benytte seg av av muligheten til å forlenge foreldelsesfristen i denne saken. Vi mener at kommunen bør benytte seg av paragraf 28 i foreldelsesloven om å inngå avtale om å forlenge foreldelsesfristen. Til avisen har advokat Mikael Petersen uttalt:

– Ifølge loven har kommunen i denne saken anledning til å gjøre et unntak, og utsette foreldelsen med inntil tre år av gangen. Dette er en spesiell forlengelseregel som lovgiver har satt inn i lovverket nettopp for denne type tilfeller. Skal noen bruke denne hjemmelen bør det absolutt være en kommune som skal rette opp skade som har skjedd overfor en innbygger.

– Uavhengig av om kommunen forlenger foreldelsesfristen, mener vi at vår klient har rett på skadeserstatning. Vi har tatt kontakt med kommunen i håp om å få de til å ta saken opp til vurdering. Ønsket har hele tiden vært å løse dette i minnelighet. Men vil ikke kommunen en gang vurdere saken må vi gå rettens vei. Det er ikke hensiktsmessig for noen av partene.

Hele artikkelen kan leses her dersom du har aID.

artikkel-2artikkel-3