Anne Schønning

Klient vant frem med erstatningssak etter operasjon for spinalstenose

Indem Advokatfirma har bistått klient med søknad om erstatning etter feilbehandling i forbindelse med operasjon for spinalstenose (forsnevret ryggkanal). Hva saken gjaldt Vår klient hadde søkt erstatning for skade etter feilbehandling i forbindelse med operasjon for spinalstenose. Det var også …

Klient vant frem med erstatningssak etter operasjon for spinalstenose Les mer »

Pasientskadeerstatning – Nytt fra Høyesterett om erstatningsutmåling

Pasientskadeerstatning . Høyesterett avsa i juni 2022 en avgjørelse, HR-2022-1132-A, som gjaldt utmåling av erstatning for medisinske og sosialmedisinske utgifter i en pasientskadesak der skadelidte bor i USA. Utgangspunktet etter norsk rett er at pasientskadeerstatning skal være et supplement til …

Pasientskadeerstatning – Nytt fra Høyesterett om erstatningsutmåling Les mer »

Eiendomsmeglers erstatningsansvar, ny dom fra Høyesterett

Eiendomsmeglers erstatningsansvar. Høyesterett har nylig avsagt en dom, HR-2022-1316-A, som klargjør grensene for eiendomsmeglers ansvar ved gjennomføring av en budrunde. Selger aksepterte bud innen akseptfristen. Eiendomsmegleren videreformidlet imidlertid ikke selgerens aksept til budgiveren, og bindende avtale ble derfor ikke inngått. …

Eiendomsmeglers erstatningsansvar, ny dom fra Høyesterett Les mer »