Erstatning fra Pasientskadenemda

Vi har bistått en mann som nå har fått medhold i Pasientskadenemda for krav om erstatning for forverring av smerter i begge knær. Han har videre fått medhold i krav om erstatning for økte psykiske plager som følge av utskriving …

Erstatning fra Pasientskadenemda Les mer »