Dommerhammer

Møtte ikke opp – må betale 2,8 millioner til boligkjøper

Boligeieren på Hedmarken hadde inngått avtale med en entreprenør om renovering av eneboligen. Allerede tidlig i byggeprosessen begynte imidlertid problemene å melde seg. Arbeid ble gjort feil, det manglet framdrift, og det kom fram at flere av arbeiderne manglet fagbrev.

Er du i tvist med håndverker eller entreprenør? Våre advokater er spesialister på eiendomsrett. Ta kontakt i dag.

Boligeieren fremmet derfor, med bistand fra Indems eiendomsadvokat Andreas Langeland, krav om prisavslag og erstatning mot entreprenøren. Kravene beløp seg til nesten 2,8 millioner kroner i kompensasjon for feilene.

Saken skulle behandles av forliksrådet i midten av juni. Der møtte imidlertid ikke entreprenøren opp. Det endte dermed med fraværsdom, hvor boligeieren fikk fullt medhold i kravet sitt.

– Det er uvanlig at partene ikke møter opp til møter de er innkalt til, så dette var en overraskende utvikling, uttaler advokat Langeland.

Boligkjøperen ser nå fram til endelig å kunne foreta sårt tiltrengte utbedringer, og til å ta i bruk huset, nesten to år på etterskudd.