Klient fikk prisavslag etter kjøp av leilighet

Klienten hadde kjøpt en leilighet og bodd der i et par års tid. Klienten oppdaget imidlertid at selgeren av leiligheten ved en feiltakelse hadde tatt med arealet i boden som P-rom (primærareal) i salgsprospektet. Leilighetens egentlige P-rom var dermed 29 kvadratmeter, og ikke rett over 30 kvadratmeter som oppgitt i salgsprospektet. Med vår bistand under forhandlinger, ble klienten og selgeren av leiligheten enige om at vår klient skulle få 80 000 kroner i prisavslag som følge av feilen.

Arealet i boder, garderober og andre oppbevaringsrom skal normalt klassifiseres som S-rom (sekundærrom). P-rom er arealet i en bolig som er beregnet for opphold, som for eksempel stue, kjøkken, bad og soverom. BRA (bruksareal) er boligens totale areal for bruk, altså summen av S-rom og P-rom.

Det kan ha mye å si for salgsprisen på en bolig dersom det er areal som er klassifisert som P-rom som egentlig skulle ha vært oppgitt som S-rom. I realiteten har ikke boligen et mindre areal enn det som var oppgitt. Arealet finnes og kan brukes, men det kan ikke brukes som soverom, stue, kjøkken eller bad. (Det er dette som betegnes som uegentlig arealsvikt. Egentlig arealsvikt er betegnelsen for tilfeller hvor det er oppgitt et høyere areal på en bolig eller tomt enn arealet som faktisk er der.)

Mange boligkjøpere er mest opptatt av boligens P-rom, ettersom det er dette arealet man bruker til oppholdsrom. Det er ingen nytte med mange og store boder dersom man ikke har plass til en seng på soverommet. Mange ønsker seg også en leilighet som nettopp har et P-rom større enn 30 kvadratmeter og setter dette i søkekriteriene på for eksempel finn.no. På denne måten kan en nokså liten klassifiseringsfeil ha stor betydning for leilighetens salgssum, da prisen er avhengig av etterspørsel. Dette var bakgrunnen for at det var viktig for vår klient å få et prisavslag.

Selv om man kan ha et velbegrunnet krav, koster det både tid og penger å ta en sak til retten. Vellykkede forhandlinger medfører at saken blir avsluttet raskt, og partene har kontroll over hva som blir løsningen på tvisten.

Fordelen med å bruke advokat i forhandlinger er både at man får en profesjonell aktør til å forhandle på ens vegne, og at man får en kvalifisert vurdering av risikoen ved en videre prosess. Uten slik bistand vil det være vanskelig å vurdere om den løsningen man kan få, er verdt å ta.

Våre eiendomsadvokater er klare til å bistå deg både i forhandlinger og i rettslige prosesser, og vil alltid gi deg en kostnadsfri vurdering av din sak.