Teddybjørn

Indem bistår mobbeoffer i erstatningssak mot Drangedal kommune

Drangedal kommune har avslått alle søknader om erstatning, med begrunnelsen at vilkårene for erstatning ikke er oppfylt. Dette også i saker hvor Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (tidligere Fylkesmannen i Telemark) har påpekt at kommunen ikke har gjort nok for å avverge mobbing av elever på Drangedal 10-årige skole.

Indem bistår flere av mobbeofrene og nå står første sak for retten. Du kan lese mer om saken her:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mobbesaken-i-drangedal-skal-for-retten-1.15359986

https://www.drangedalsposten.no/nyheter/drangedals-morke-hemmelighet-skal-for-retten/ (betalt versjon)

https://www.varden.no/nyheter/ceciles-mobbesak-kommer-for-retten-jeg-matte-bare-gjore-det/ (betalt versjon)

https://www.ta.no/cecilie-mener-at-mobbinga-gjorde-henne-ufor-na-moter-hun-kommunen-i-retten (betalt versjon)