Moderna covid-19 vaksineflaske

Erstatning for bivirkningsskade etter vaksine

Erstatning for bivirkningsskade etter vaksine

Norske myndigheter anbefaler enkelte vaksiner for å hindre smitte og alvorlig sykdom i befolkningen. Disse vaksinene inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Dersom man får bivirkninger av vaksiner, kan man ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Dette går under ordningen for legemiddelskade.

Både vaksiner som er inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, influensavaksiner og vaksinene mot koronavirus inngår også i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Nederst i artikkelen finner du linker til informasjon om hvilke vaksiner som omfattes av vaksinasjonsprogrammet..

Bivirkningsskade etter anbefalte vaksiner

Det stilles ikke like strenge krav til bevis og årsakssammenheng for bivirkningskader av vaksiner som er anbefalt og inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, som for andre vaksineskader.

I disse tilfellene er det tilstrekkelig at vaksinen kan være årsaken til skaden eller sykdommen, og at det ikke finnes andre mer sannsynlige årsaker.

Erstatningskrav for bivirkningsskader av anbefalte vaksiner meldes til Norsk Pasientskadeerstatning og kravene behandles etter reglene i pasientskadeloven. Det er krav for å få erstatning at bivirkningene har ført til varig skade eller medført et tap på minst kr 10.000.

Bivirkningsskade etter andre vaksiner

Man kan frivillig velge å vaksinere seg mot sykdommer som ikke inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Dette kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med reise til andre land eller for eksempel mot TBE som man kan få av flått.

Ved bivirkninger av disse vaksinene, kan man også søke om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Disse kravene behandles etter reglene i produktansvarsloven.

Det stilles noe strengere krav til bevis og årsakssammenheng for bivirkningsskadene av disse vaksinene enn det som stilles for vaksiner som inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Erstatning for bivirkninger etter vaksine mot koronavirus

Statens legemiddelverk har pr 30.03.21 fått meldinger om over 10.000 mulige bivirkninger etter koronavaksinene. Mange hundre av dem er alvorlige bivirkninger og noen av de vaksinerte har dødd. Dette er mulige bivirkninger av anbefalte vaksiner, slik at det stilles noe lavere krav til bevis og årsakssammenheng.

Både etterlatte og den vaksinerte kan kreve erstatning for skadene vaksinen har medført.

Advokatbistand ved erstatningskrav

Det kan være lurt å søke om advokatbistand i forbindelse med erstatningskrav for bivirkningsskader. Særlig erstatningsberegning kan være utfordrende dersom man ikke kjenner til beregningsregler.

Norsk Pasientskadeerstatning dekker utgifter til advokat i forbindelse med beregning av erstatning.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger slik bistand. Vi har lang erfaring med pasientskadesaker og vil hjelpe deg slik at du får den erstatningen du har krav på.

Vaksiner som omfattes av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet

Her finner du nyttige lenker til sider hvor du finner oppdatert informasjon om hvilke vaksiner som omfattes av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet:

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet (ekstern lenke)

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet (ekstern lenke)

Les mer om influensavaksinen (sesonginfluensa) (ekstern lenke)