Vei inn i skog, dekket av røde høstblader, som titter inn gjennom trærne.

Klient fikk 25 ganger høyere erstatning enn opprinnelig tilbud fra NPE

Indem Advokatfirma har bistått en kvinne i forbindelse med erstatningsoppgjør etter skade som følge av unødvendig operasjon i foten. Kvinnen hadde tilstanden plantar fibromatose, som medførte at hun hadde en godartet kul/svulst i foten. NPE la til grunn at vår klient ikke skulle vært operert da det ikke var mulig å fjerne hele kulen. Tvert imot kom kulen tilbake og ble større enn første gang.

Vår klient var tilkjent et skjønnsmessig beløp fra NPE for skaden. Etter at hun oppsøkte advokat ble det endelige erstatningsbeløpet 25 ganger høyere. Dette viser at det lønner seg å oppsøke advokat i forbindelse med erstatningsoppgjør.  NPE dekket, i tråd med regelverket, vår klients utgifter til juridisk bistand.

Kvinnen ble bistått av advokat Gitta Barth.