Bilde av stearinlys

Erstatning etter koronadødsfall på sykehjem

Flere eldre som bor på sykehjem eller omsorgshjem har blitt smittet av koronaviruset. Omtrent halvparten av alle dødsfall i Norge knyttet til koronaviruset har funnet sted nettopp på et sykehjem eller i en omsorgsbolig. Det er nå slått fast at koronadødsfall på sykehjem gir rett på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Mange pårørende etter dødsfall knyttet til koronasmitte sitter igjen med sorg over tapet av sine kjære, som de i mange tilfeller ikke fikk anledning til å ha kontakt med under dødsleiet. Jørstad uttaler at penger ikke kan erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever, men at NPE kan bidra med å dekke utgifter oppstått forbindelse med dødsfall der eldre har blitt smittet på institusjon.

Dersom det er sannsynlig at smitten oppsto på sykehjemmet har etterlatte som har hatt et økonomisk tap som følge av dødsfallet, krav på erstatning. Erstatningen vil dekke ekstrautgifter som følge av smitten og sykdommen. Først og fremst dekkes utgifter til begravelse og gravstøtte. NPE dekker kostnader til advokatbistand i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Indem Advokatfirma bistår med å kreve erstatning fra NPE. Våre advokater har mange års erfaring med pasientskader og kan vise til gode resultater.