Bilde av artikkel fra Dagbladet HELG

Angrer du på testamentet?

Testament kan som hovedregel kalles tilbake og endres

Du kan ha mistet kontakten med et fjernt familiemedlem som ikke har rett til å arve deg etter loven, men som du tidligere ønsket å tilgodese. Eller du kan ha funnet kjærligheten på nytt etter å ha blitt enke eller enkemann og vil at de nye bonusbarna skal arve hytten din hvor dere har tilbragt de siste somrene.

Retten til tilbakekall og endring følger av arveloven § 55. Et testament skal være uttrykk for din siste vilje. Ettersom livssituasjonen din forandrer seg gjennom årene er det naturlig at du i utgangspunktet fritt kan tilbakekalle eller endre et testament du har opprettet. Men det finnes unntak.

Unntak fra retten til tilbakekallelse

Det viktigste unntaket fra retten til tilbakekallelse og endring av et testament gjelder arvepakt. Har du opprettet en arvepakt innebærer denne at du etter arveloven § 56 har bundet deg til nettopp ikke å tilbakekalle eller endre testamentet ditt. Dersom du ønsker å ha muligheten til i fremtiden å kunne tilbakekalle eller endre testamentet, bør du derfor ikke opprette noen arvepakt.

Et annet unntak gjelder ved gjensidig testament etter arveloven § 49 tredje ledd. Med gjensidig testament menes at to eller flere personer, som regel ektefeller, disponerer til fordel for hverandre. For at tilbakekallet eller endringen skal være gyldig, måtte ektefellen din få kunnskap om det før han eller hun dør. Varslingsplikten vil imidlertid ikke gjøre seg gjeldende dersom det er umulig eller det etter forholdene vil være urimelig vanskelig å varsle. Tilfeller hvor det vil være «umulig» vil blant annet være der ektefellen er så mentalt redusert at han eller hun ikke vil oppfatte meddelelsen.

Retten til tilbakekallelse og endring av et testament kan også være begrenset av din habilitet dersom du etter opprettelsen av et testament er blitt sjelelig svekket.

Hvordan kan et testament tilbakekalles?

Det er to måter du kan tilbakekalle ditt testament på. Den ene måten er å følge de samme formkravene ved tilbakekallelse av testamentet som ved opprettelsen av det. Det innebærer at du må oppfylle arvelovens strenge krav til blant annet vitner. I det nyopprettede testamentet anbefaler vi å innta en formulering om at det opprinnelige testamentet er tilbakekalt.

Den andre måten du kan tilbakekalle testamentet ditt på er ved ødeleggelse eller overstrykning slik at det må anses som trolig at testamentet ikke skal gjelde. Ødeleggelse omfatter at testamentet ditt blir istykkerrevet, brent eller brukt på en måte som klart tilkjennegir ødeleggelse. Måten overstrykning skjer på spiller ingen rolle. Du kan for eksempel sette en strek over hele testamentet eller skrive «tilbakekalt».

Testamentet ditt kan også bortfalle ved passivitet når det på grunn av forhold som senere er kommet til, er tvilløst at testamentet ikke skal gjelde.

Tilbakekalling og endring av testament:

– Dersom du oppretter et testament kan dette som hovedregel tilbakekalles eller endres.

– Et testament kan tilbakekalles helt eller delvis. Det vil være delvis tilbakekalt dersom du for eksempel reduserer et beløp.

– Du kan tilbakekalle ditt testament ved å ødelegge det.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om testamentet ditt er gyldig tilbakekalt eller dersom du ønsker bistand til å endre det. 

Artikkelen er skrevet for Aller Media AS