Flått som sitter på hud

Klient med borreliose: bistanden fra advokat «har betydd alt»

saken som advokat Gitta Barth har bistått i, hadde klienten blitt manglende diagnostisert og behandlet for sin borreliose i fire år. Nylig vant hun endelig frem med sitt erstatningskrav mot staten.

– Seieren har utrolig mye å si. Jeg kan takke Gitta for at vi har kommet hit i dag, uttaler en fornøyd Seim.

Med advokathjelp er det verdt å ta opp kampen

Til tross for årevis med smerter og det Seim omtaler som den «strenge tolkningen» Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda legger til grunn, er hun stolt over at hun klarte å gjennomføre prosessen. Hun opplevde saken som så urettferdig at hun rett og slett ikke kunne finne seg i det.

Bistand fra advokat er avgjørende

– Hva fikk deg til å ta kontakt med advokat, og hvorfor akkurat Gitta Barth?

Jeg fant etter hvert ut at jeg måtte ha hjelp av en profesjonell; saken min er komplisert og jeg hadde til slutt lite å stille opp med selv. Jeg forhørte meg med andre om de kjente til noen, og ble anbefalt Gitta Barth av en som tidligere hadde hatt henne som advokat.

Selv om det var fysisk lang avstand mellom klient og advokat var dette helt uproblematisk for Seim:

– Dialogen gikk så fint. Med teknologien i dag fungerte kommunikasjonen veldig bra.

Spesialiserte advokater har kunnskapen som er nødvendig for å vinne frem

– Hvordan har du opplevd det å få bistand av advokat i prosessen?

– Gitta Barth er en flott person. Faglig er hun utrolig dyktig. Hun var oppdatert på fagområdet og hadde en utrolig kunnskap.

Det var nemlig Gitta Barth – og ikke legen – som ba Seim om å ta biopsi av utslettet hun hadde på leggen for å få bekreftet at utslettet var forårsaket av borreliabakterien.

Seim synes det var en god prosess:

– Hun arbeidet alltid raskt og ba meg om å komme med kommentarer underveis, slik at jeg fikk anledning til å uttale meg. Hun var utrolig flink til å prosedere i retten, selv i en så kompleks sak.

Anbefaler å kontakte spesialisert advokat

– Dommen kan få betydning for andre i samme situasjon. Hva vil du si til de som mener at de har krav på erstatning for en skade?

– Jeg vil si at det er veldig viktig å gå videre med ting hvis det er urett. Dette kan få betydning for mange, og hvis ikke helsevesenet får tilbakemelding på feil som er gjort så vil ting heller ikke bli bedre. Det er absolutt verdt å ta kontakt med advokat for å få bistand. Jeg var ikke klar over hvordan prosessen fungerte, blant annet i valget av sakkyndig. Du blir veldig liten som pasient og skal ha god kunnskap for å kunne klare deg selv.

Advokatens kommentar: feil bruk av ressurser fra statens side

Også advokat Barth er fornøyd med resultatet.

– Dette er en viktig seier for Torunn Seim og andre som har blitt syke etter flåttbitt og har blitt avvist av helsevesenet og pasientskadeordningen. Dessverre er det ikke alle pasientene som blir feildiagnostisert og som orker eller har krefter til å kjempe sin sak videre. Også denne saken viste at staten kjempet imot med alt de kunne.

Barth mener at statens ressursbruk i disse sakene er urimelig.

– Til tross for at begge uavhengige sakkyndige konkluderte i retten med at Seim hadde borreliose og var feildiagnostisert, fortsatte staten å kjempe imot erstatningskravet. Pasientskadenemndas håndtering av sakene i domstolene er etter min oppfatning ikke i tråd med lovgivers intensjon. Intensjonen med pasientskadeloven er å gi bedre erstatningsrettslig vern for personer som skades i helsevesenet og for at det skal være mindre ressurskrevende for pasientene å få erstatning dersom de blir skadet.

Videre uttaler Gitta Barth:

– Denne saken viser at det er viktig å ikke gi opp. Jeg må skryte av Torunn Seims pågangsmot og viljestyrke. Hun har lagt ned mange timers arbeid med denne saken og uten hennes betydelige innsats hadde det vært vanskeligere å få dette resultatet i retten.

Erstatningssakens betydelige omtale i mediene

Saken er i dag publisert i en rekke medier, blant annet i Aftenposten og ABC Nyheter.

Dersom du eller noen du kjenner har blitt utsatt for en pasientskade, ta kontakt med våre spesialiserte advokater for en uforpliktende vurdering av om vi kan bistå i din sak. 

Artikkelen er publisert med godkjennelse av Torunn Seim.

Kilder:

Aftenposten og ABC Nyheter