Tegning av kvinnehode. Kruseduller illustrerer hjerne/hår.

Kvinne fikk gjenopptatt erstatningssak for andre gang, 33 år etter ulykken skjedde

Vår klient var 5 år på ulykkestidspunktet og erstatning ble utmålt etter de standardiserte bestemmelsene om barneerstatning. Etter noen år tok vår klient kontakt med en annen advokat, som kontaktet forsikringsselskapet med krav om gjenopptak av saken. Kvinnen ble da tilkjent tilleggserstatning på bakgrunn av innhentet oppdatert spesialisterklæring.

Etter flere år, hvor vår klient forsøkte å fullføre utdanning og komme ut i arbeid, tok kvinnen kontakt med Indem Advokatfirma. Under henvisning til at vår klient i tiden etter siste gjenopptak av erstatningssaken også var blitt plaget av epilepsilignende anfall, aksepterte forsikringsselskapet å innhente ny spesialisterklæring. Spesialisten konkluderte med at de epilepsilignende anfallene mest sannsynlig er en følge av hjerneskaden vår klient ble påført i trafikkulykken. Det ble vist til at epilepsi eller lignede anfall ofte kan oppstå etter hjerneskade, og da gjerne mange år etter skaden oppstod. På denne bakgrunn fant forsikringsselskapet å kunne utbetale tilleggserstatning med i overkant av 600 000 kroner. Tilleggserstatningen ble beregnet etter barneerstatningsbestemmelsene og var basert på en tilleggsinvaliditet på  15 %.