Hammer på tastatur

Indems klienter vant nylig frem med et krav om fremleggelse av e-poster

Advokat Langeland bistår i en sak hvor kjøperne av en hytte ønsker å heve kjøpet på grunn av mangler. Selger hadde tegnet eierskifteforsikring, og ønsket ikke å fremlegge e-postkorrespondansen mellom selger og selskapet i forbindelse med skadebehandlingen i forsikringssaken. I henhold til kjennelsen fra lagmannsretten, er selger imidlertid nå pålagt å legge fram korrespondansen.

Saker om mangler ved fast eiendom starter gjerne med at kjøperne sender en reklamasjon over manglene til selger. Når selger har eierskifteforsikring, sendes reklamasjonen til forsikringsselskapet som ber selger om å kommentere forholdene som påberopes av kjøper.

I denne saken nektet imidlertid forsikringsselskapet å gi tilgang til korrespondansen hvor selger kommenterer manglene. Normalt inneholder korrespondansen mellom selger og forsikringsselskapet viktig informasjon om saken. Videre vil selgeren uansett ha en plikt til å forklare seg om e-postenes innhold, og dermed har det liten hensikt ikke også å fremlegge korrespondansen når den etterspørres.

Forsikringsselskapet hevdet at e-postene ikke kunne fremlegges som bevis fordi innholdet i e-postene var betrodd til en advokat og dermed underlagt bevisforbud. Når et bevis er underlagt bevisforbud, kan det ikke fremlegges eller brukes i en rettssak.

Advokater er underlagt streng taushetsplikt. Klienter skal dermed alltid kunne søke advokatbistand uten å være redd for at opplysningene som gis til advokaten skal komme på avveie. Taushetsplikten er også viktig for at advokatene skal få en korrekt forståelse for saken og dermed kunne ivareta klientens interesser på best mulig måte.

Forsikringsselskapet driver imidlertid i utgangspunktet ikke advokatvirksomhet, men behandling av forsikringsskader. Alle opplysninger som gis en advokat som jobber i et forsikringsselskap, kan dermed ikke anses som betroelser til en advokat. Før det var uenighet om hvorvidt det forelå en mangel ved eiendommen mellom kjøper og selger, foretok forsikringsselskapet helt vanlig skadebehandling i en forsikringssak ved å undersøke saken. Det var e-postene i denne forbindelse som kjøperne bistått av advokat Langeland ønsket at skulle fremlegges, da opplysningene i høy grad vil være relevant når retten senere skal ta stilling til spørsmålet om heving.

Lagmannsretten var enig med kjøperne. E-poster mellom selger og selskapet forsikringsmessige skadebehandling i forbindelse med salget av hytta, vil dermed måtte fremlegges under rettssaken i høst.

Det er foreløpig ikke kjent om forsikringsselskapet vil anke kjennelsen til Høyesterett.