forsinket diagnose stetoskop på kalkulator

Erstatning for forsinket diagnose

Vi har bistått en kvinne i forbindelse med erstatningskrav mot Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for forsinket diagnose av borreliose etter flåttbitt. NPE innhentet hele fem sakkyndigvurderinger i saken før de til slutt ga kvinnen medhold i at hun hadde krav på erstatning som følge av forsinket diagnose fra fastlegen.

Fastlege mistenkte ikke borreliose

Kvinnen oppsøkte fastlege etter å ha utviklet et utslett. Kvinnen hadde noen uker i forveien fjernet en flått fra samme sted. Fastlegen valgte å se an utslettet. I løpet av noen uker utviklet kvinnen ekstreme smerter i store deler av kroppen, lammelser i ben, betennelse i hofte og kne, muskelrykninger, hukommelsesvansker, konsentrasjonssvikt m.m. Cirka fire uker senere oppsøkte hun fastlegen på nytt. Fastlegen rekvirerte MR av ryggen, og mistenkte fortsatt ikke borreliose. Kvinnen ble stadig dårligere og ble lagt inn på sykehus cirka to måneder etter første konsultasjonen hos fastlege. På sykehuset ble det konstatert at kvinnen hadde nevroborreliose.

Svikt i fastlegens diagnostisering

NPE har konkludert med at det foreligger svikt i fastlegens diagnostisering av kvinnen. NPE slår fast at fastlegen burde ha mistenkt at utslettet var erythema migrans (borreliose i fase 1) og at forsinket diagnostisering og manglende behandling med antibiotika førte til utvikling av nevroborreliose. NPE konkluderer videre med at det foreligger en varig skade som følge av den forsinkede diagnostiseringen.

Kvinnen ble bistått av advokat Gitta Barth.

Du kan lese mer om erstatning for pasientskade her: Pasientskade.

Hvordan søke om erstatning etter forsinket diagnose?

Vi anbefaler som regel at klienten først på egenhånd søker om erstatning før advokat kontaktes. Du kan søke om erstatning ved å bruke NPE sitt søknadsskjema. Vi kan bistå med en eventuell klage over avslag eller i forbindelse med utmålingen av erstatningssummen.

Har du en lignende sak?

Hvis du har en lignende sak som du ønsker vår bistand i så kan du fylle inn skjemaet under. Vi vil da ta kontakt med deg senest innen en virkedag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *