Oransje stearinlys på mørk bakgrunn

Erstatning ved dødsfall

Dessverre er det noen av oss som opplever å miste et kjært familiemedlem – far, mor, søsken, ektefelle eller barn i forbindelse med feilbehandling i helsevesenet, i en trafikkulykke eller i forbindelse med en ulykke på arbeidsplassen.

Det er ikke alle som er klar over at man kan ha krav på erstatning for tap av forsørger og for utgiftene i forbindelse med begravelsen. Selv om en erstatning ikke kan bøte på tapet av et menneske, vil en erstatning kunne lette den økonomiske situasjonen som et dødsfall og bortfall av inntekt ofte medfører.

Erstatning etter dødsfall på arbeidsplassen

Dersom dødsfallet skjer i forbindelse med arbeid, er det reglene i yrkesskadeforsikringsloven som bestemmer hvem og hvor mye erstatning de etterlatte kan få utbetalt. Det er barn til og med 19 år og ektefelle/samboere som har krav på erstatning etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

Beregningen av erstatningen er standardisert. Det vil si at erstatningen er uavhengig av de etterlattes faktiske tap. Andre enn ektefelle/samboere eller barn kan i visse tilfeller få erstatning etter konkret vurdering av deres tap og tilknytning til avdøde.

Erstatning etter dødsfall som skyldes pasientskade eller trafikkulykke

Dersom man mister et familiemedlem i forbindelse med feilbehandling i helsevesenet eller i en trafikkulykke, er det reglene i skadeserstatningsloven som kommer til anvendelse. I tillegg til begravelsesutgifter og andre utgifter knyttet til dødsfallet, har de etterlatte krav på erstatning for tap av forsørger. Erstatningen skal dekke det konkrete økonomiske tapet. I tillegg gis det et skjønnsmessig fastsatt tillegg for bortfallet av avdødes arbeid i hjemmet.

Erstatning etter dødsfall som skyldes voldsofferskade

Dersom noen dør på grunn av voldelig eller straffbar handling, kan de etterlatte og pårørende kreve erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Utgifter til advokat blir normalt dekket 

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes normalt av forsikringsselskapet eller staten i tillegg til erstatningen til de etterlatte.

Ta kontakt med oss i dag dersom du har spørsmål om din rett til erstatning ved dødsfall. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no. Vi foretar alltid en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken.