Stort lyst åpent kjøkken

«Off market»-salg under press

Norges Eiendomsmeglerforbund har laget særlige retningslinjer for sine medlemmer når det gjelder håndtering av «off market» salg.

I de nye retningslinjene plikter Eiendomsmegler å gi deg som kunde informasjon om hvilke ulemper og konsekvenser «off-market» salg kan ha. Særlig plikter megler å redegjøre for at du, ved å unnlate markedsføring i det åpne markedet, ikke kan være sikker på at du oppnår markedspris for eiendommen. Sist men ikke minst plikter eiendomsmegler, for å handle i tråd med god meglerskikk, å påse at du som selger har forstått disse konsekvensene.

Det å velge å denne salgsformen er ikke ulovlig, men innebærer risiko for selger i forhold til at en ikke nødvendigvis oppnår den pris en ville fått ved å markedsføre eiendommen på det åpne markedet. Ved salg for utvikling, vil der også være en sannsynlighet for å at kjøpers planer for eiendommen vil påvirke interessen for og prisen som oppnås ved videresalg.

Retningslinjene skal klargjøre grensene og tydeliggjør eiendomsmeglers rolle og ansvar som rådgiver, og selgers risiko ved salg «off market». Formålet er å trygge deg som skal selge eiendommen, og forhindre at du blir lurt av megleren.

Les retningslinjene her.