Helsepersonell skriver i journal

Pasientskade kan gi krav på erstatning

Erstatning for feilbehandling

Du kan for eksempel ha blitt feiloperert av en kirurg. Kjæresten din kan ha blitt forsinket diagnostisert med kreft. Eller søskenbarnet ditt ble feilbehandlet hos tannlegen. Den som mener at de har fått en pasientskade etter behandling i helsevesenet, kan ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Hvis vilkårene for erstatning er oppfylt, gir dette rett til full erstatning. Du kan lese mer om vilkårene for erstatning, samt gangen i en pasientskadesak her.

Det kan i mange tilfeller dessverre være for sent å bli frisk. Å motta erstatning for feilbehandlingen du ble utsatt for kan likevel være et plaster på såret da det i det minste kan sørge for at du slipper økonomiske bekymringer som følge av pasientskaden.

Erstatningskrav behandles av Norsk pasientskadeerstatning – men prosessen er krevende 

Å søke om erstatning er en lang prosess som krever innsats. En innsats mange av våre klienter ikke har krefter til å gjøre på egenhånd. Indem jobber spesialisert med personskader, herunder pasientskadesaker. Flere av våre ansatte har selv jobbet i Norsk pasientskadeerstatning. Indem vil ta prosessen med Norsk pasientskadeerstatning på dine vegne, slik at du kan fokusere på helsen din. Vi vil jobbe for at du skal få den erstatningen vi mener du har krav på.

Utgifter til bistand av advokat kan dekkes 

At advokatutgifter kan dekkes, er dessverre ukjent for mange, og noe vi opplever at det ikke blir tilstrekkelig opplyst om. Dersom du har fått medhold for pasientskade, vil rimelige og nødvendige utgifter til advokat bli dekket når Norsk pasientskadeerstatning utmåler hvilket erstatningsbeløp du har rett på. Å bli bistått av en advokat som jobber spesialisert med pasientskader kan få avgjørende betydning for at du får høyest mulig erstatning.

Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende vurdering av om vi kan bistå deg eller noen du kjenner i en pasientskadesak. Vi kan nås på telefon 22 00 88 88 eller e-post post@indem.no.