Inngangsparti mot stue med lite bord

Ny eierseksjonslov i kraft 1.1.2018

Siden vedtagelsen av den nye eierseksjonsloven 16. juni 2017 har det vært antatt at loven ville tre i kraft fra 1. januar 2018. Det er nå bekreftet gjennom en kongelig resolusjon fastsatt i går. Samtidig ble det vedtatt at den nye lovens § 9 (om rett til å kreve seksjonering for sameiere med bruksrett til bolig i sameier som ikke er seksjonert) først trer i kraft 1. juli 2018.

Her kan du lese mer om endringene i den nye loven.