Familie på tre titter ut av bilvindu ved et vann

Foreldre og arv – unngå vondt blod søsknene imellom

Hvordan sørger man for likebehandling av barna, som jo har forskjellig behov. Familien har bare en hytte, kanskje flere har lyst på den. Må alle barna arve likt? Hvordan får man til det når det er snakk om en bolig, en hytteeiendom som ikke kan sammenlignes. Knyttet følelser til hytte/barndomshjem.

Spør våre eksperter om råd. Ta kontakt i dag for en gratis vurdering av din sak.

De fleste foreldre ønsker å likebehandle barna sine. Det er imidlertid er alltid like lett når barnas behov er forskjellige. Et av barna har kanskje valgt en studieretning hvor man får lønn under utdannelsen, mens et annet barn har valgt et studie som vanskelig kan kombineres med jobb og med høy studieavgift. Er det da rettferdig å hjelpe kun det ene barnet?

-Det kan være gode grunner til at man ønsker at barna skal arve ulikt

-I levende live kan man i utgangspunktet gi hva man vil til hvem man vil

-God dialog med arvingene er viktig for å unngå konflikt

Det kan også tenkes at man ønsker å tilgodese et barn med spesifikke eiendeler på grunn av en særskilt tilknytning, for eksempel barndomshjemmet eller hytta. Et barn kan ha en sterk tilknytning til for eksempel hytta, mens øvrige søsken ikke er interessert.

Det kan altså være mange grunner til at man ønsker å foreta ulik fordeling mellom barna.

Kan man fordele arv mellom søsken forskjellig eller må de arve likt?

Så lenge man lever kan man i utgangspunktet gi hva man vil til hvem man vil. Dette betyr at man i levende live kan forfordele et av barna sine til ulempe for de andre.

Har man gitt en betydelig gave til kun et av barna så bør man imidlertid tenke på om dette skal avkortes ved et senere arveoppgjør eller om man ønsker at denne arvingen faktisk skal sitte igjen med mer enn de andre arvingene. Det er ingen tidsfrist i forhold til dette, og man kan når som helst fastsette at gaven skal gå til avkortning. Det er heller ikke et krav om at dette skal gjøres ved testament, men det anbefales at det gjøres skriftlig. Dette for å unngå en eventuell fremtidig konflikt.

Pliktdelsarv begrenser rådigheten

Når foreldre dør har barna krav på pliktdelsarv. Pliktdelsarven er 2/3 av det man etterlater seg, men kan begrenses til kr 1 million per barn. Hvor stor testasjonskompetanse du har avhenger derfor av hvor stor formue du etterlater deg, og av hvor mange livsarvinger du har. Videre er det av betydning hvorvidt du har en ektefelle, som i så fall har en lovbestemt arverett til ¼ del av dødsboet. Dersom det ikke opprettes et testament vil imidlertid alt du etterlater deg (bortsett fra eventuell ektefellearv) tilfalle barna, med like mye til hver.

Pliktdelsarven kan ikke tas fra arvingene ved testament, og et testament som krenker pliktdelsarven vil i utgangspunktet være ugyldig.

Man har imidlertid anledning til å styre pliktdelsarven til en viss grad. Dette kan gjøres ved at man ved testament fastsetter at arvingene skal ha arven utdelt i bestemte eiendeler. På denne måten kan man oppnå at for eksempel det ene barnet, med spesiell tilknytning til hytta, kan få overta denne.

Hva kan våre advokater bistå deg med? Les om vanlige problemstillinger her

Den frie tredjedel

Når man har livsarvinger så kan man altså bare testamentere bort den såkalte «frie tredjedel». Men har man en stor formue kan testasjonsevnen bli større ettersom man som nevnt kan begrense pliktdelsarven til 1 million per barn. I et testament kan det testamenteres til fordel for en utenforstående, eller man kan velge å testamentere til fordel for ett av barna.

Dialog

Uansett hvordan man ønsker å disponere gaver og testasjoner til barna så anbefales det at man tar en prat med barna om hvorfor man disponerer slik som man gjør. Det kan være lettere for arvingene å forstå denne disposisjonen om man snakker om det ansikt til ansikt. Derimot kan det oppstå spekulasjoner og ondt blod ved et arveoppgjør dersom dette kommer som en overraskelse ved selve arveoppgjøret. Men man har selvsagt ingen garanti for at arvingene vil ha forståelse for måten man ønsker å disponere på.

Våre advokater har bred erfaring med arverelaterte spørsmål. Ta kontakt med oss i dag for en vurdering av hvordan vi kan bistå deg.