To veninner som ligger på ryggen og ser opp i taket på seng

Kjøpe bolig med en venn?

Før du kjøper bolig sammen med en venn bør du tenke på mulige situasjoner dere kan komme i. For det første bør du være varsom med hvem du kjøper bolig med. Er det en som har kontroll på økonomien eller er det en som alltid bruker mastercard? Har vedkommende en stabil jobb eller er han så impulsiv at han flytter til Brasil om et år? Når du har funnet en pålitelig venn, kan dere begynne å kartlegge økonomien og diskutere hvor lenge dere ser for dere å bo og eie sammen. En kort tidshorisont kan gjøre prosjektet svært kostbart, samtidig som det blir vanskelig for den andre å sitte igjen med hele boligen.

Egenandelen og andel av boliglån har betydning for hvor stor eierandel hver av dere skal eie av boligen. Sørg for at dere snarlig oppretter en samboeravtale som gjør dette klart. Det kan også være lurt å inkludere felles planer om oppussing og vedlikehold, og finansieringen av dette. Vi anbefaler at dere tar opp hvert deres lån, slik at dere ikke blir ansvarlig hvis den andre ikke betaler sine avdrag.  At den andre har en god økonomi er likevel viktig, ettersom banken som regel tar pant i hele boligen. Det betyr i verste fall at hele boligen kan bli tvangssolgt.

Dere bør også bli enige om hvordan boligen skal verdivurderes hvis den ene vil selge sin andel, og den andre ønsker å overta boligen. For eksempel kan det avtales at man vil innhente to verdivurderinger fra megler, og bruke snittet av disse som pris for andelen. En regel om at den ene vil ha forkjøpsrett med salg på det åpne marked kan være prisdempende, men er et alternativ.

Når man har bodd sammen i noen år, kan det fort bli uenighet om hvem som kjøpte brødristeren eller stereoanlegget. Siden man har rett til å ta med seg sine egne ting når man skal flytte ut, anbefales det å skriver en protokoll over hvem som eier hva. Slik unngår dere å krangle over de små tingene ved utflytting.

Vurder om det er nødvendig med en innboforsikring hver, og bestem hvordan kostnader skal fordeles. Løpende utgifter ved boligen som ikke knytter seg til bruken bør dekkes etter eierbrøken. Dette kan være kommunale avgifter, fellesutgifter og eiendomsskatt. Kostnader som knytter seg til felles bruk som strøm, internett og kabel-tv bør man dekke likt uavhengig av eierbrøk. Til slutt kan det være greit å skrive ned noen husordensregler som regulerer overnatting, renhold og adgang til utleie. Å skrive opp dette vil tvinge dere til å tenke gjennom disse situasjonene. Å kjøpe med venner kan være risikofylt, men med god planlegging kan det være en mulig å eie fremfor å leie.