To menn tar hverandre i hånden

Fikk jobben tilbake og erstatning etter forhandlingsmøte

Vår klient mottok både erstatning, fikk jobben tilbake og fikk advokatregningen dekket av arbeidsgiver etter en oppsigelse etter advokatbistand fra advokatfullmektig Cecilie Hamborgstrøm. Oppsigelsen var begrunnet i at klienten ikke hadde gått inn til en av beboerne på behandlingshjemmet hvor klienten jobbet. I henhold til arbeidsinstruksen, skulle nemlig klienten gå inn til beboerne for å sjekke at alt var i orden før vaktskifte. Klienten erkjente at hun ikke hadde gått inn til en av beboerne, men grunnen til dette var at den aktuelle beboeren hadde vært svært urolig de siste nettene. Klienten ønsket ikke å vekke beboeren eller skape unødvendig uro, og tenkte at det beste ville være å la beboeren sove. Klienten valgte derfor å ikke gå inn ettersom det var stille på rommet til beboeren.

Arbeidsgiver påstod også at klienten hadde stengt beboeren inne på rommet og nektet å vaske avføring. Dette kjente ikke klienten seg igjen i. Klienten følte seg derfor urettferdig behandlet, og ønsket ikke å akseptere oppsigelsen. Klienten ønsket også å hindre arbeidsgiveren i å behandle andre ansatte på den samme måten i fremtiden.

Vi krevde arbeidsforhandlinger på vegne av klienten, og etter to forhandlingsrunder ble partene enige om at oppsigelsen ble trukket tilbake. Selv om klienten hadde gjort en feil, var det snakk om en enkeltstående hendelse. Klienten hadde videre ingen onde hensikter med dette. Klienten hadde jobbet i flere år uten at det hadde vært noen klager, og hadde et godt forhold til alle beboerne på hjemmet.

Arbeidsgiver kunne videre ikke dokumentere at hun hadde stengt beboere inne, nektet å vaske eller på andre måter ikke gjort jobben sin på en tilfredsstillende måte. Det var dermed ikke noe tilstrekkelig med holdepunkter i saken som talte for oppsigelse, og partene var enige om at oppsigelsen var en uforholdsmessig reaksjon.

Det er en stor påkjenning å motta en oppsigelse, selv om den ender opp med å bli trukket tilbake. Arbeidsgiver gikk derfor med på å utbetale 10 000 kroner i oppreisningserstatning. Arbeidsgiver gikk også med på å dekke advokatregningen til klienten i saken, ettersom klienten tross alt aldri ville ha hatt behov for en advokat dersom arbeidsgiver hadde håndtert saken riktig. Det viktigste var imidlertid at klienten fikk beholde jobben, og ikke ble stemplet som en udyktig arbeider.

Dersom du har mottatt en oppsigelse som du mener er feil, bør du ta kontakt med vår arbeidsrettsavdeling for en gratis vurdering.