Arbeidsrett

Sluttavtale

Hva er en sluttavtale? En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at ansettelsesforholdet opphører og på hvilke betingelser. En slik avtale kan også betegnes som fratredelsesavtale eller sluttpakke. Hvorfor inngår man sluttavtale? Sluttpakker er et effektivt virkemiddel …

Sluttavtale Les mer »

To menn tar hverandre i hånden

Fikk jobben tilbake og erstatning etter forhandlingsmøte

Vår klient mottok både erstatning, fikk jobben tilbake og fikk advokatregningen dekket av arbeidsgiver etter en oppsigelse etter advokatbistand fra advokatfullmektig Cecilie Hamborgstrøm. Oppsigelsen var begrunnet i at klienten ikke hadde gått inn til en av beboerne på behandlingshjemmet hvor klienten …

Fikk jobben tilbake og erstatning etter forhandlingsmøte Les mer »

Blad som står i sanden på sandstrand

Feriepenger

Hvem har krav på feriepenger? Alle arbeidstakere har rett til feriepenger, men ikke alle har opptjent seg denne retten ennå. Dette gjelder hovedsakelig det første året man er i lønnet arbeid. Slike arbeidstakere, for eksempel nyutdannede som nettopp har begynt i jobb, …

Feriepenger Les mer »

Ferieavvikling

Norske arbeidstakeres grunnleggende rett til ferie reguleres i ferieloven. Denne loven er i stor grad ufravikelig. Det vil si at det ikke er lov å avtale dårligere ferievilkår mellom arbeidstaker og arbeidsgiver enn det som følger av denne loven. Imidlertid …

Ferieavvikling Les mer »