Bilde av gutt som bøyer seg ned mot bakken. Bakken er full av gult løv.

Visste du at ADHD kan rett til grunnstønad fra NAV?

Grunnstønaden skal dekke utgifter til ekstra slitasje på klær og sengetøy. Lovendringen, som trådte i kraft 1. mars 2019, innebærer ikke en egentlig lovendring, men en praksisendring om at det skal tilkjennes en standardsats (sats 1) for personer med hyperkinetisk forstyrrelse. NAV innvilger grunnstønad uten at det foretas en individuell vurdering av behovet for stønad. Det stilles ikke krav til dokumentasjon på at søker sliter mer på klær og sengetøy enn det som regnes som normalt. Det kreves imidlertid at det foreligger medisinsk dokumentasjon som bekrefter at søker har en hyperkinetisk forstyrrelse.

Den nye standardsatsen ble vedtatt etter at Forbruksforskningsinstituttet SIFO, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet, har foretatt en beregning av hvilke ekstrautgifter en må regne med ved en hyperkinetisk forstyrrelse, herunder ADHD. Forbruksforskningsinstituttet SIFO konkluderte med at barn med ADHD ofte mister klær, og at de også sliter ekstra på klær fordi de blir brukt feil eller blir ødelagt. For eksempel ble det for aldersgruppen 10-13 år  beregnet ekstrautgifter på ca. kr 710 pr. mnd.